Banka e Shqipërisë: 2010 viti i rekordit në investimet e huaja

Banka e Shqipërisë: 2010 viti i rekordit në investimet e huaja

Banka e Shqipërisë bën të ditur se investimet e huaja direkte në 2010 shënuan vlerën rekord prej 837 milion euro. Referuar statistikave, kjo vlerë shënon rritjen prej 23%, krahasuar me vitin 2009, duke u regjistruar si vlera më e lartë e investimeve të huaja vjetore. Ekpertët vlerësojnë se investimet e huaja direkte janë një faktor i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit dhe garanci për ritmet e rritjes ekonomike edhe në të ardhmen.


ShtypiDites
English Italiano Deutsch Russian Trk Greek