Ministria e Kulturës: Të rregullohet me ligj klasifikimi i hoteleve turistik

Ministria e Kulturës: Të rregullohet me ligj klasifikimi i hoteleve turistik

Nga Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve është kërkuar  ngritja e një grupi pune për amendime në ligjin aktual të Turizmit, të cilat pasi të diskutohen në grupet e specialistëve të turizmit, grupet e interesit , nga drejtoria juridike e MTKRS etj të kalojnë për miratim në strukturat përkatëse. Ne krye te ketij grupi eshte Zv/ Ministri Lesi i cili kërkoi që të vendoset në ligj mënyra e klasifikimit të hoteleve dhe restoranteve turistike ( vendosja e yjeve), pasi deri më tani është në mënyre vullnetare në dorën e pronarëve të tyre që t'i vendosin yjet sipas dëshirës, gjë të cilën zv/ministri Lesi e quajti absurde. Gjithashtu zv/ministri kërkoi nga grupi i punës që të shikojë mënyrën ligjore se si mund të implementohet në ligjin aktual edhe detyrimi  për t'u siguruar patjetër në kompanitë e sigurimeve të gjithë hotelet e restorantet , madje kjo të jetë pjesë e rregullave të klasifikimit  të tyre nga Ministria e Turizmit.  Ai i sugjeroi grupit të punës që të gjendet mënyra për të amenduar në ligj edhe futjen e një anëtari të Zyrave të Shërbimit Turistik në qarqet e vendit në KRT-të e Komunave dhe Bashkive, pasi ka nevoje emergjente të ndalohet miratimi i ndërtesave shumëkatëshe në zonat bregdetare pa studime të mirëfillta.

 

 

 


ShtypiDites
English Italiano Deutsch Russian Trk Greek