REGJISTRI KOMBËTAR I GJENDJES CIVILE, GARANTON RUAJTJEN E TË DHËNAVE TË SHTETASVE

REGJISTRI KOMBËTAR I GJENDJES CIVILE, GARANTON RUAJTJEN E TË DHËNAVE TË SHTETASVE

Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile, i bazuar në një strukturë të mirëpërcaktuar nga më bashkëkohorët, garanton ruajtjen e të dhënave. 
Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale të shtetasve, i hartuar në përputhje me konventat e KE, garanton ruajtjen e të dhënave të shtetasve shqiptarë në procesin e aplikimit për kartat e identitetit.
Zevendësministri i Brendshëm, Gent Strazimiri, shprehet se "gjatë 2 viteve, u dixhitalizuan 14 mijë regjistra themeltarë të gjendjes civile në 360 zyrat përkatëse në të gjithë vendin". 
I gjithë procesi është  mbështetur nga  asistenca e prezencës së OSBE-së në Tiranë dhe Ministrisë së Brendshme të Austrisë.     
Sipas Strazimirit, Regjistri Themeltar i Gjendjes Civile, i lidhur me dy sisteme me standarde të një teknologjie të lartë, siguron lidhjen dhe transmetimin e të dhënave, karakterin personal të tyre, etj


ShtypiDites
English Italiano Deutsch Russian Trk Greek
Big Brother Albania 6, Tirana Hotels walmart coupons Office Depot Coupons bed bath and beyond coupon kohls coupons free coupons gazeta celesi Shakespeare Quotes What is ADHD Swag Quotes