REGJISTRI KOMBËTAR I GJENDJES CIVILE, GARANTON RUAJTJEN E TË DHËNAVE TË SHTETASVE

REGJISTRI KOMBËTAR I GJENDJES CIVILE, GARANTON RUAJTJEN E TË DHËNAVE TË SHTETASVE

Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile, i bazuar në një strukturë të mirëpërcaktuar nga më bashkëkohorët, garanton ruajtjen e të dhënave. 
Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale të shtetasve, i hartuar në përputhje me konventat e KE, garanton ruajtjen e të dhënave të shtetasve shqiptarë në procesin e aplikimit për kartat e identitetit.
Zevendësministri i Brendshëm, Gent Strazimiri, shprehet se "gjatë 2 viteve, u dixhitalizuan 14 mijë regjistra themeltarë të gjendjes civile në 360 zyrat përkatëse në të gjithë vendin". 
I gjithë procesi është  mbështetur nga  asistenca e prezencës së OSBE-së në Tiranë dhe Ministrisë së Brendshme të Austrisë.     
Sipas Strazimirit, Regjistri Themeltar i Gjendjes Civile, i lidhur me dy sisteme me standarde të një teknologjie të lartë, siguron lidhjen dhe transmetimin e të dhënave, karakterin personal të tyre, etj


ShtypiDites
English Italiano Deutsch Russian Trk Greek